125 miljoner ska göra industrierna grönare

https://www.svd.se/125-miljoner-ska-gora-sveriges-industrier-gronare

Regeringen ska satsa 125 miljoner kronor på att energieffektivisera industrin, berättar energiminister Ibrahim Baylan – som talar på SvD Energy Summit på onsdag. Det är den andra satsningen på grönare industri inom kort tid från regeringen.

– Det är både bra för miljön och stärker industrins konkurrenskraft, säger han.

När energiminister Ibrahim Baylan tar plats på scenen på SvD Energy Summit på onsdag kommer han med ett efterlängtat besked till de industrirepresentanter som finns i publiken. Regeringen satsar 125 miljoner kronor på ett program för energieffektivisering i industrin – en satsning som ska hjälpa Sverige att nå 50 procent energieffektivisering till 2030, och på köpet göra våra industrier mer miljövänliga.

– När vi pratar om de utmaningar energibranschen står inför tänker man nästan alltid ny produktion. Men energieffektivisering är ju en svensk paradgren. Och med tanke på den fantastiska utveckling vi står inför i dag, med elektrifiering, automatisering och digitalisering, står vi inför ett gyllene ögonblick när det gäller energieffektivisering i våra samhällen, säger Ibrahim Baylan.......

...... 125 miljoner kronor låter kanske inte mycket, men energiminister Ibrahim Baylan hoppas att det trots den nätta summan ger stor effekt.

– Det finns många investeringar inom energieffektivisering i industrin som i sig kanske är lönsamma men som inte blir av för att man inte uppmärksammar dem, särskilt inte i tider med låga energipriser .........

Ibrahim Baylan, fortsätter:

– Industrin förväntas naturligtvis också göra en del insatser. Det är både bra för miljön och stärker industrins konkurrenskraft.

Kommentar:

Vad innebär då "energieffektivisering"? Skall industrin förbruka mindre drivmedel samtidigt som den fortsätter att bryta ned råvaror och andra resurser från livsmiljön i minst samma omfattning som nu? Det skulle i så fall betyda att livsmiljöns resurser och livsuppehållande förmåga samt samhällets uthållighet försämras ännu mera. 

 

Sedan tidigare har regeringen i en satsning kallad ”industriklivet” anslagit 300 miljoner kronor om året fram till 2040 på att nå noll-utsläpp av växthusgaser i industrin. Foto: Helena Landstedt/TT

Kommentar:

"Industriklivet" innebär att industrin fortsätter att bryta ned resurser som hämtas från livsmiljön, men gör det med andra drivmedel än fossila bränslen. Det betyder i sin tur att samhällets uthållighet och livsmiljöns livsuppehållande förmåga minskar i takt med att denna livsmiljö och dess strukturer och resurser bryts ned snabbare än de förnyas.

Industrin har den letala bristen att inte förnya resurser. Hade den kunnat göra det hade den varit oberoende av livsmiljön som resursleverantör och i stället sugit i sig avfall, föroreningar och andra nedbrytningsprodukter och omvandlat dem till resurser, t ex till mat, drivmedel rent vatten och ren luft. Jämför med hur en levande växande gran fungerar.

Staffan Delin

C vill satsa mer på haven 

Centern vill satsa mer på hav och vatten än regeringen i sin budgetmotion. 

– Vi ser ett ökat hot mot våra hav och vattendrag, säger C-ledaren Annie Lööf. 

Peter Wallberg/TT 

Regeringen föreslog i budget- propositionen drygt 600 miljo- ner kronor 2018 för satsningar på att bland annat städa upp haven, minska övergödningen, minska nedskräpning med plast i hav, på stränder och på att återställa och ta fram nya våtmarker. Lööf tycker att de satsningarna är väldigt bra, men att det behövs mer. 

– Vi är många som sett sommarens torka och vattenbrist, liksom bottendöden i Östersjön. Av den anledningen lägger nu C fram satsningen ”en blå miljard”, säger hon. 

C plussar på regeringens sats- ning med 450 miljoner kronor nästa år. Regeringens satsning växer till drygt 700 respektive 800 miljoner kronor 2019 och 2020. Även de åren vill C lägga 

på 450, respektive 400 miljoner kronor ytterligare. Nästan en femtedel av C:s extra pengar vill partiet satsa på att säkra dricks- vatten i hela landet. 

– Jag tror att det kommer väldigt nära människors vardag när vi inte har tillräckligt med vatten för att vattna trädgården. Det har blivit väldigt tydligt för många under sommaren, säger Lööf. 

Därför vill C stödja lokal och regional planerig och lokala investeringar, till exempel i vat- tensnål teknik. 

 

Kommentar:

Både regeringens och Centerns förslag vittnar om politisk vilja för att satsa  pengar. För att viljan och pengarna skall vara meningsfulla, måste det också finnas adekvat kunskap av tillräckligt hög kvalitet. Sådan kunskap har hittills motarbetats och avfärdats som "okunskap," "miljöfascism," "fascism," "nazism," " kommunism" och "extremism".

Att återställa och ta fram nya våtmarker är exempel på ökad avgiftning och förnyelse av livsmiljöns resurser. Samtidigt ökas livsmiljöns livsuppehållande förmåga .

Uppstädning av haven, minskad nedskräpning med plast i hav och på stränder är givetvis önskvärd. Den har dock ett pris i form av hur mycket resurser från livsmiljön som måste förbrukas och brytas ned för att åstadkomma den. Hur mycket skulle, m a o miljöförstörelsen öka av den?

Minskad övergödning är givetvis nödvändig. Den skulle dock förutsätta minskad dopning av vad som i debatten kallas "konventionellt jordbruk". Detta är inte problemfritt, eftersom odopat jordbruk ger väsentligt minskad livsmedelsproduktion. Det dopade jordbruket är ett uttryck för den utomordentligt farliga situation, som vi manövrerats in i via den politik som förs sedan många årtionden.

 

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.